select language:     Bългарски English Deutsch Español Русский Polski

Новини

linkedIn

Посетете и нашата страница в Linked

 

...

07.07.2022

За 10 години порастнахме заедно.

Скъпи приятели, за последните 10 години, Би Ен Ес Ес ООД се превърна в основен доставчик на български скално-облицовъчни материали, и по-специално на нашия основен продукт – Врачански варовик. Ние израствахме заедно с вашите мечти. Сега посрещаме новото време с познания и опит. Предлагаме продукта който отговаря на вашите изискван...

10.04.2020

Предоставена нова концесия за добив на врачански варовик от находище "Енджи Юг"

На заседание от 26 юни 2018 година, Министерски съвет прие Решение № 425 с което предоставя на нашето дъщерно дружество „Маронас“ ООД концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, от находище "Енджи - юг", участък "Запад" и участък "Изток", ...

17.01.2019

"Би Ен Ес Ес" ООД е прието за пълноправен член на БМГК

 "Би Ен Ес Ес" ООД е прието за пълноправен член на Българска Минно-геоложка Камара. Българската минно-геоложка камара е националнопредставителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България, учредена през 1991 г.

Камарата е член на Българската ...

16.07.2014

Нов офис

 Каним нашите партньори да ни посетят в новия ни офис на адрес:
3000 Враца, бул. Втори юни № 19.

Адреса за кореспонденция остава непроменен:
3000 Враца, ул. Сестри Хаджикръстеви № 4, ап. 8.

...

15.01.2014

Нов телефон / факс 092 630 446

...

13.12.2012

Created by: DREAMmedia Creative Studio