select language:     Bългарски English Deutsch Español Русский Polski

Продукти

Уникалната геоложка история на България предопределя наличието на голямо разнообразие от залежи на облицовъчни скали в региона. В България има огромни площи, покрити от утаечни, вулканични и метаморфни скали.


Created by: DREAMmedia Creative Studio