select language:     Bългарски English Deutsch Español Русский Polski

Wapień Wraczański

Wapień to biała skała osadowa składająca się głównie z węglanu wapnia. Z pochodzenia wapień może być hemogenny (osady hemicznie), biogenne (głównie składa się z resztek organizmów - fitoplankton i zooplankton, muszle, cząsteczki, itd.) i kłasticzne (przetworzone cząsteczki wapienne) . Wapień jest jednym z najczęściej używanych skał w budowniectwie. Wobec swojego użycia jako kameń naturalny, wapień służy do produkcji przemysłowej wapna, dwutlenkiem węgla, sody kalcynowanej. Dodaje się również w produkcji żeliwa z rudy kwaśnej.

Created by: DREAMmedia Creative Studio