select language:     Bългарски English Deutsch Español Русский Polski

Górnicze i geologiczne usługi

Bogaty rozwój geologiczny Bułgarii określa, że wiele różnych dziedzin naturalnych materiałów kamiennych znaleziono na jej terytorium. Bułgaria posiada duże obszary skał osadowych, magmowych i metamorficznych, oferując doskonałe możliwości znalezienia i rozwijania złóż naturalnych materiałów kamiennych.
W przeszłości większość terytorium Bułgarii została gruntownie przebadana. Wyniki tych badań zostały wykorzystane do skonstruowania branży kamienia naturalnego - rozwój kilku złóż marmuru, granitu, konglomeratu, wapień, wapień muszlowy, piaskowca i innych. W roku 1989 całkowita produkcja naturalnych materiałów kamiennych przekraczała 65 000 m3 wykopywanych z ponad 35 lokat marmuru, granitu, wapienia, i t.d. Niektóre z tych kopalń są czynne w tej chwili, a inne zostały zamknięte z powodu złego zarządzania i prywatyzacji. Wiele z tych złóż mogą być otwarte ponownie, mają duży potencjał rynku i sprawdzonych rezerw. Większość z tych złóż posiadają zachowaną infrastrukturę.
Nowe dane zgromadzone dotychczas, analizowane łącznie ze starymi, prowadzą do odkrycia nowych, nieznanych wcześniej złóż naturalnych materiałów kamiennych.
Bułgaria ma dobre przepisy w tej dziedzinie, w chwili obecnej przepisy są zsynchronizowane z prawem Unii Europejskiej.
Oferujemy firmom, które mają potencjalny interes w rozwoju złóż naturalnych materiałów kamiennych zarządzanie i wykonywanie czynności do uzyskania koncesji na wydobycie ze znanych złóż. Możemy przeprowadzić poszukiwania nowych złóż, w wyniku czego inwestytor nabywa prawa koncesyjne. Posiadamy bogate doświadczenie w produkcji naturalnych materiałów kamiennych oraz handel z nimi; nasza spółka jest specjalizowana w kilku dziedzinach:

• Przeprowadzamy poszukiwanie, rozpoznawanie i dodatkowe poszukiwanie nowych złóż kamienia naturalnego i kruszyw.
• Zarządzamy procesy uzyskiwania prawa koncesji dla nowych i istniejących złóż i przygotowanie odpowiednej dokumentacji;
• Prowadzamy konsultacje z klientami w zakresie odpowiednich materiałów do ich indywidualnych potrzeb i projektów;
• Przygotowywanie raportów (etapowe i ostateczne), sprawozdania i projekty (kompletne, etapowe i roczne)
W ciągu ostatnich 10 lat włożyliśmy wiele wysiłku w naukę, w poszukiwania i odkrywania nowych złóż naturalnych materiałów kamiennych. W wyniku tej długiej pracy, możemy zaoferować zainteresowanym firmom kilka nowych złóż w kraju.
Nasze bogate doświadczenie i wiedza w zakresie badania, poszukiwania, wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych materiałów kamiennych jest warunkiem koniecznym do spełnienia nawet najwyższych wymagań naszych klientów.

 

 

 


Created by: DREAMmedia Creative Studio